Neem eens een kijkje in de webwinkel en volg ons via:
 

Sponsors

Van Thiel Optimaal sponsort Subajo!

Voor de arme kinderen in Nederland!

Klik hier om de folder te downloaden

 

Bij armoede wordt al gauw aan kinderen in oorlogsgebieden of Afrika gedacht. In ons welvarende land leven tienduizenden, zo niet honderdduizenden kinderen en jongeren die het slecht hebben en vaak tussen wal en schip vallen.


Op deze website leggen we kort uit wat er in Nederland zoal speelt en wat wij doen om zulke problemen te verlichten.
Ook u kunt hieraan meewerken!

 

De doelstelling van onze stichting is het helpen van kinderen en jongeren in een achterstandssituatie. Kinderen die tussen wal en schip belanden die wij toch een beetje speciaal willen laten voelen en laten weten dat ze er niet alleen voor staan.

 

Help jij mee in Groningen?

 

Heb jij altijd al vrijwilligerswerk willen doen? Met enkele uren per week kun je al heel veel betekenen voor deze kinderen. Tijd en uren kun je natuurlijk helemaal zelf bepalen. Doe je mee? Bekijk de folder voor meer informatie.

 

Stichting Subajo

 

Kinderen die met honger naar bed gaan, geen speelgoed hebben, geen kleren kunnen kopen of nooit naar een attractiepark zijn geweest. We bereiken de kinderen door samen te werken met de voedselbanken, schuldhulpverlening, vluchtelingenwerk, het maatschappelijk werk, azielzoekerscentra, jeugdzorg, scholen, enz.
Zonder lange procedures, bureaucratie of wachtlijsten.

 

Schuldhulpverlening

 

Kinderen mogen niet de dupe zijn van de schulden van hun ouders. Maar als er na sanering €25,- in de maand leefgeld overblijft voor voedsel en kleding per kind, dan is er zeker geen geld voor een speelgoedje, een boekje, lidmaatschap, etc. Vaak zelfs niet om fatsoenlijk te eten. Er leven buiten hun schuld, meer dan 200.000 kinderen in Nederland onder de armoedegrens.

 

Voedselbanken

 

Ruim 120.000 gezinnen gaan elke week naar de meer dan 100 voedselbanken in Nederland. Om allerlei redenen maken mensen hier steeds meer gebruik van. De kinderen van deze gezinnen hebben al veel ellende meegemaakt, zelfs hun spaarpot is niet altijd veilig. Stichting Subajo zorgt ervoor dat deze kinderen in de zomer ook eens naar een zwembad kunnen en in de kerstvakantie een nieuw speelgoedje krijgen. 

 

Onze acties ZeeSter en KerstSter:


 

Vluchtelingen

 

Als je ouders vluchten, niet in aanmerking komen voor een status en geen uitkering of inkomen hebben, ben jij het kind van de rekening. Ook deze kinderen vallen tussen wal en schip. Stichting Subajo zorgt voor bijvoorbeeld een dagje uit naar een dierentuin (actie ZeeSter). Iets waar ze misschien nog nooit zijn geweest.

 

Jeugdzorg

 

Meer dan 400.000 kinderen met bijvoorbeeld opvoed- en/of opgroeiproblemen zijn vorig jaar bij jeugdzorg betrokken geweest. Kinderen die een uithuisplaatsing hebben, willen we met Kerst iets extras geven. Ook in de zomervakantie wat extra aandacht. Ook kan het algemeen maatschappelijk werk ondersteuning vragen aan Stichting Subajo, daar waar dat nodig is. Bijvoorbeeld een fiets voor school, een dagje uit, of we zorgen voor entree en vervoer zodat kinderen in de avond naar een nuttige activiteit kunnen. Het komt voor dat broertjes en zusje uit hetzelfde gezin apart wonen bij pleeggezinnen. Stichting Subajo wil ook zulke kinderen af en toe bij elkaar brengen.


 

Asielzoekesrcentra

 

In Nederland verblijven er doorlopend vele mensen in een asielzoekerscentrum, in afwachting van hun aanvraag voor verblijf. Hoewel het uitgangspunt is dat het verblijf in een azc kort is (een half jaar), gaat het in de praktijk om periodes van jaren. Duizenden kinderen brengen (een deel van) hun jeugd door in een azc. Kinderen zijn een specifieke kwetsbare groep in de opvang en verdienen extra aandacht. 

 

In de korte tijd dat onze stichting bestaat weten we dat er heel veel problemen met kinderen in Nederland bestaan. 


U kunt helpen!

  • Donateur: vanaf €10,- per jaar bent u al lid.
  • Vrijwilliger: help als iets u aanspreekt, al is het maar voor een paar uur in de week.
  • Sponsor: uw bedrijf komt op onze site www.subajo.nl, voor maar €25,- per jaar uitgebreid onder de aandacht (met een directe link).
Subajo steunt ook de volgende doelen:

Help Mee!

Wat is er mooier dan het helpen van kinderen? Wij zoeken voor allerlei grote en kleine projecten (soms maar voor een paar uur) jonge en oude mensen om echt iets concreets te doen.

contactgegevens

Buitenhaven 54
5211TR Den Bosch
T: 0413 – 366643
M: 0630587827
info@subajo.nl
NL48RABO 0363 3919 40